Slovenský vodohospodársky podnik š.p.

Slovenský vodohospodársky podnik š.p.

Správa vodných tokov a povodí na Slovensku. Starostlivosť o vodné toky, o kvalitu a kvantitu povrchových a podzemných vôd.

poslať správu
poslať správu
Slovenský vodohospodársky podnik š.p.

Adresa Slovenský vodohospodársky podnik š.p.

Radničné námestie 8
96939 Banská Štiavnica


Podnikové riaditeľstvo, OZ Povodie Dunaja, OZ Povodie Hrona, OZ Povodie Bodrogu a Hornádu, OZ Povodie Váhu.

Pobočky Slovenský vodohospodársky podnik š.p.

Kontakt Slovenský vodohospodársky podnik š.p.

Intermet:
Email: gr@svp.sk
Telefón: 045 / 694 51 11, 045 / 692 17 17, 045 / 692 17 18, 02 5441 2090, 045 6921 563
FAX: 045 / 692 15 69, 02 5441 2711, 045 6921 713
Produkty a služby v CzechTrade

Synchrónne generátory Synchrónne generátory
Výroba: synchrónne generátory. Synchrónne generátory pre vodné elektrárne rady ...

Reaktory Reaktory
Reaktory vyrábame do napätia 35kV a max 6000 A. Reaktory sme schopní navrhnúť, ...

SlovakiaTrade > Dopravné prostriedky a preprava > Doprava a špedícia > Nákladná doprava > Slovenský vodohospodársky podnik š.p.